SUGERIMENTS I RECLAMACIONS


Per a qualsevol suggeriment o reclamació poden dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic:calidad.calasanzval@escolapiosbetania.es molt gustosament estudiarem la seua proposta.

Moltes gràcies per ajudar-nos en la millora contínua del nostre Col.legi.

Registre de reclamació d'usuari