EN DEFENSA DEL MENOR


Forma part del nostre estil de fer escola  i de la nostra institució tindre uns criteris que ens servisquen  per a anticipar els problemes que puguen sorgir i previndre situacions que puguen dificultar el nostre treball en les obres i l'acompanyament, respecte i confiança que deu generar la nostra acció educativa i pastoral.

Totes les institucions de les Escoles Pies Betània pretenen ajudar al creixement humà i personal dels que les freqüenten. Tanmateix, cal estar atents perquè esta ajuda pot derivar en una altre tipus de situació perniciosa, conscient o inconscient. És necessari protegir, sobretot a les persones més vulnerables, dels possibles abusos, especialment de l'abús sexual i de l'assetjament escolar.

Durant els últims anys, hem sigut testimoni  d'un augment en la protecció sobre xiquets i joves per evitar que siguen víctimes de maltractaments o d'abusos sexuals. S'ha incrementat la sensibilitat social davant d'aquesta realitat que atempta contra els drets de les persones i compromet el correcte desenvolupament emocional dels xiquets i xiquetes. Les institucions educatives han d'estar formades i preparades per tal de previndre i evitar que ocórreguen aquestos casos. Les famílies depositen en els centres la seua confiança, i els fan responsables de la integritat dels menors. Estes institucions estan obligades a garantir que les interaccions que en elles es viuen siguen segures i positives, tant pel que fa a les relacions verticals que es donen entre els joves i els professionals adults que treballen en elles, com entre els mateixos alumnes amb la seua diversitat  d'edats, experiències i evolució psicològica.

El respecte a la dignitat de les persones i al seu desenvolupament exigeix l'observació de les normes de comportament que garantisquen a tots la protecció que naturalment se'ls deu i que l'ordenament jurídic garanteix. L'objectiu d'estes normes és ajudar als qui treballen en institucions educatives relacionades amb les Escoles Pies Betània a procedir de manera correcta amb altres persones quan actuen en l'exercici de la missió que li encomana la institució i en representació d'ella. Aquest document tracta únicament de la prevenció per a reduir situacions de risc.

Seent conseqüents amb aquest plantejament, ens comprometem a escoltar i atendre totes les veus que ens parlen de fets i actituds, inclòs del passat, que hagen traït o traïsquen aquest compromís. Per a facilitar aquesta escolta hem habilitat el correu electrònic proteccion@escolapiosbetania.es on es poden enviar testimoniatges que seran tractats de forma respectuosa i confidencial.

 El nostre compromís és treballar per a garantir que els nostres alumnes gaudisquen d'un entorn educatiu segur.

Descargas / Enlaces

06-05-2021 Normes de protecció al menor pdf