POLÍTICA DEL CENTRE


MISSIÓ 

El col·legi Sant Josep de Calassanç està ubicat en la ciutat de València, carrer Misser Mascó número 5, en el barri de l’Exposició. Consta de 4 etapes educatives: Infantil, Primària, ESO i Batxiller, totes elles concertades. La població global a la qual atén és un sector de famílies de la zona, de classe mitjana, majoritàriament amb recursos econòmics i estudis superiors. 

El col·legi pertany a la presència València-centre i junt amb altres obres d’aquesta presència formen part de la província Escoles Pies Betània. 

La província d’Escoles Pies Betània està formada per un conjunt d’obres educatives que porten endavant el seu ministeri d’evangelitzar educant amb una creixent identitat escolàpia, qualitat educativa i pastoral, missió compartida i atenció preferencial als pobres. 

VISIÓ

Dur endavant un procés d’aprofundiment en la identitat de l’Escola Calassància, amb la intenció de cuidar i potenciar el caràcter propi que hem de realitzar els escolapis en la nostra tasca educativa per a: 

 1. Desenvolupar la formació integral dels alumnes, garantint l’excel·lència acadèmica, avançant en innovació pedagògica, assegurant la pastoral com a eix vertebrador de l’obra educativa i fomentant la seua formació en valors i compromís amb la societat.
 2. Donar resposta educativa als xiquets i joves que pateixen major risc d’exclusió social o educativa, o que necessiten d’atenció específica, obrint aquells itineraris que contemple la normativa vigent, tant en l’educació formal como no formal.
 3. Promoure la formació, la participació activa i la col·laboració de les famílies, atenent a les necessitats a través d’una atenció personalitzada i propera en col·laboració amb l’Associació de Pares i Mares.
 4. Organitzar una proposta de formació de docents des d’una visió integral que abaste: competència professional, dimensió cristiana i identitat escolàpia.
 5. Facilitar en cada obra educativa l’autonomia suficient per a estructurar i desenvolupar la seua estratègia, assegurant la gestió i sostenibilitat dels centres i dotant dels recursos necessaris per a dur a terme la tasca.
 6. Revisar la implantació dels Plans de Gestió de Qualitat, en cada obra i en el conjunt de la Província.
 7. Promoure la competència lingüística de tots els membres de la comunitat educativa atenent les directrius legislatives i adequant-nos a la realitat lingüística d’alumnes i famílies.
 8. Potenciar i oferir activitats extraescolars que responguen a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa per a fomentar la formació integral dels alumnes.
 9. Promoure un estil de vida sa, acollidor i respectuós amb els altres, el medi ambient i l’entorn, per a educar persones que interactuen i participen de forma activa en la cura de les persones i de la creació.
 10. Fomentar activitats col·legials que creen sentiment de pertinença a l’obra i a la institució.

 

VALORS  

 1. Xiquets i joves, centre de l’escola.
 2. Oberts als més fràgils.
 3. Preparem per a la vida.
 4. Formem part de l’Església i vivim l’Evangeli de Jesús.
 5. Compromesos amb un món just i fratern.
 6. Educadors corresponsables.
 7. Implicació de les famílies.
 8. Atenció a la persona.
 9. Formats i innovadors.
 10. Som Església.
 11. Amb un estil propi basat en la:
  • Proximitat, acceptació i respecte envers les persones
  • Disponibilitat per a acompanyar els alumnes.
  • Cordialitat, confiança i senzillesa en el tractament quotidià.
  • Educació preventiva.
  • Educar en igualtat des de la diferència i la complementarietat.
  • Favorables a la participació d’alumnes i famílies.
 12. Integradors de la diversitat.
 13. Compromesos amb l’entorn i el medi ambient.
 14. Adaptats a les noves tecnologies.
 15. Fomentem l’esport i la vida saludable. Som espai càrdioprotegit.
 16. Eduquem per a la convivència i la corresponsabilitat.
 17. Promovem el treball interdisciplinar i interetapes entre alumnes i professors.
 18. Adaptats a la realitat plurinlingüe de l’entorn.
 19. Vinculats a la institució i a la nostra història (Associació d’Antics Alumnes).