ORGANIGRAMA


EQUIP DIRECTIU

Titular: P. Javier Brines Flames.
Directora General: Dª. María Muñoz Delhom.
Director Pedagògic d’Infantil i Primària: D. Ignacio Clemente Yepes.
Gerent: D. José Manuel López Carballo.
Coordinador de Pastoral de Secundària: D. Marc Fogués Merino.
Coordinadora Pedagògica d’EIP: Dª Mª Pilar Riera Llorca.
Coordinadora Pedagògica d’ESO: Dª María Estellés Martínez.
Coordinador Pedagògic de Batxillerat: D. Antonio Moya Ansón.
Coordinadora de Qualitat: Dª Aitana Máñez Miró.

SERVEIS GENERALS

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA: D. José Manuel López Carballo.