ORGANIGRAMA


EQUIP DIRECTIU

Titular: P. Javier Brines Flames.
Directora General: Dª. María Muñoz Delhom.
Director Pedagògic d’Infantil i Primària: D. Ignacio Clemente Yepes.
Gerent: D. José Manuel López Carballo.
Coordinador de Pastoral General: D. Marc Fogués Merino.
Coordinadora d'Acció Social General: Dª Inmaculada Garcimartín González
Coordinadora Pedagògica d’EIP: Dª Mª Pilar Riera Llorca.
Coordinadora Pedagògica de Secundària: Dª María Estellés Martínez.
Coordinadora de Qualitat: Dª Mónica García Nebot.

SERVEIS GENERALS

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA: D. José Manuel López Carballo.