HORARIS


INFANTIL:

Setembre i juny de 8:45 a 12:15h.

1r d´Infantil (aproximadament la 1a setmana de setembre, horari d´ incorporació progressiva)

Octubre a maig: de 8:45 a 12:00h i de 15:00 a 16:45h.

PRIMÀRIA:

Setembre i juny de 8:45 a 12:15h.

Octubre a maig: de 8:45 a 12:00h i de 15:00 a 16:45h.

ESO:

1r - 2n ESO

Dilluns i dimecres de 8.05h a 14h.

Dimarts de 8.05h a 13.05h i de 15.25 a 17.15h.

Dijous de 8.05 a 13.05h i de 15.25 a 17.15h.

Divendres de 8.05 a 13.05h.

3r - 4t ESO

Dilluns i dimecres de 8.05h a 14h.

Dimarts de 8.05h a 14h i de 15.25 a 17.15h.

Dijous de 8.05 a 13.05h i de 15.25 a 17.15h.

Divendres de 8.05 a 14h.

SETEMBRE I JUNY:

Horari només de matins.

BATXILLER:

1r BATXILLER

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8.05h a 15.15h.

Divendres de 8.05h a 14h.

2n BATXILLER

Dilluns i dimarts de 8.05 a 15.15h.

Dimecres, dijous i divendres de 8.05h a 14h.