ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


VESPRADES DIVERTIDES:

Taller per a les vesprades dels dies lectius de SETEMBRE i JUNY. Activitat dirigida a alumnes d´Infantil a 6é de Primària. S´exclou als xiquets d´Infantil 3 anys durant les vesprades de setembre per motiu del pla d´incorporació progressiva.

CAMPUS DE PASQUA I ESTIU:

Activitat dirigida a alumnes d´Infantil i Primària: tallers lúdics, esports, jocs d´aigua, manualitats... Diversió assegurada!

ANGLÉS:

Servei oferit amb l’assessorament i experiència de MT-Nexolang, d’octubre a maig.

S’ofereixen les següents modalitats:

  • FUN ENGLISH FOR KIDS per a alumnes d’Infantil. L’objectiu és desenvolupar la compressió i expressió oral dels alumnes mitjançant jocs, contacontes, cançons, rimes, poemes i role-plays. És ideal l’aprenentatge de l’idioma en aquesta etapa, ja que els xiquets accepten amb facilitat un nou codi lingüístic perquè encara estan aprenent el seu. Em aquestes edats, els resulta fàcil pronunciar els sons nous pel mateix motiu. No tenen vergonya en parlar d’una forma diferent. És un enfocament en el qual es potencien especialment les habilitats comunicatives.
  • ENGLISH COMMUNICATI APPROACH (enfocament comunicatiu) per a alumnes de primer i segon de primària. L’enfocament comunicatiu té per objecte desenvolupar un conjunt de coneixements, habilitats i estratègies que permeten utilitzar l’anglés com a instrument de comunicació amb la finalitat de realitzar tasques concretes dins d’un context específic.
  • CAMBRIDGE PREPARATION dirigida als alumnes de la resta de nivells i adreçada a l’obtenció de titulacions oficials. Dóna l’oportunitat als alumnes de preparar els exàmens oficials de Cambridge:
  1. Young Leaners (YLE): són exàmens pensats per als xiquets i parteixen de la base que l’aprenentatge de l’anglés ha de ser una experiència divertida i estimulants per a ells. Els YLE estan formats per tres nivells (Starters, Movers and Flyers), en cadascun dels quals els xiquets adquireixen seguretat a mesura que avancen en l’aprenentatge de l’idioma.
  2. KET (Key English Test): avalua la capacitat per a comunicar-se a un nivell elemental en forma escrita i oral en situacions quotidianes, constituint un excel·lent primier pas, que permeta guanyar confiança en la utilització de l’anglés i avaluar els progressos. Inclou les quatre habilitats lingüístiques fonamentals: lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral.
  3. PET (Preliminary English Test): és un examen de nivell intermedi (nivell B1 del Marc Comú europeu de Referència per a les Llengües) el certificat del qual és molt valuós per a aquells que desitgen treballar o estudiar en un altre país.

FCE (First Certificate in English): és un examen de nivell intermedi-alt (nivell B2 del Marc Comú europeu de Referència per a les Llengües). L’obtenció d’este nivell de llengua és obligatori en moltes ocasions per a l’accés a universitats a l’estranger o que imparteixen assignatures en anglés.

EL MUSICAL:

És una activitat dirigida als alumnes de Secundària, dirigida per professors del centre i altres col·laboradors. Cada curs els alumnes participants preparen una obra de teatre musical (Grease, We will rock you, Hairspray...) que es representa cap al final de curs. Pretén ser un espai que potencia la creativitat, el treball cooperatiu, la integració i l´educació en valors dels nostres alumnes.

ACTIVITATS ESPORTIVES:

Els Escolapis entenem l´esport com una font rica en la transmissió de valors com l´esforç, la constància, la superació, el sacrifici, la diversió i el respecte entre tots els agents vinculats. La nostra activitat esportiva gira en torn a què tots els nostres joves alumnes fruïsquen d´oportunitats per igual, que formen part d´un grup i com a tal treballen amb una finalitat de progressar. Des de les seccions esportives del col·legi pretenem EDUCAR MITJANÇANT L’ESPORT.

PRE-ESPORT:

Dirigit a alumnes d’Infantil. Constituïx la iniciació dels nostres alumnes en l’àmbit esportiu. Pretén treballar l’aprenentatge i el desenvolupament psicomotor, afavorint aspectes com la coordinació, l’equilibri o l’esquema corporal. Esta formació és considerada bàsica per a futurs aprenentatges dels alumnes i constituïx un extraordinari complement als aprenentatges que adquirix als diferents àmbits de la vida (aula, casa, carrer...)ja que enforteixen l’àmbit psicomotor, ajudant a aspectes tan bàsics com la dominància manual i la coordinació. El joc és l’eina bàsica des de la qual han de girar totes les activitats proposades i realitzades. L’activitat utilitzarà l’anglés per a anar familiaritzant els xiquets amb aquest idioma, en un entorn lúdic.

MULTIESPORT:

Adreçat a alumnes de 1r i 2n de Primària. L´activitat permet l´accés de l´alumne/a als diferents esports que ofereix el col·legi. Els xiquets i xiquetes podran afermar les habilitats bàsiques i iniciar-se, desenvolupar i aprofundir en les habilitats específiques dels esports oferits pel col·legi. L´activitat també utilitzarà l’anglés com a llengua vehicular per a anar familiaritzant els xiquets amb este idioma en un entorn lúdic.

GIMNÀSTICA RÍTMICA:

Des d´Infantil 4 anys fins a 6é de Primària. Als grups d´iniciació es treballen especialment les habilitats motrius (desplaçament, bots, girs, equilibris, llançaments i recepcions), l’expressió corporal i les capacitats fines i bàsiques (flexibilitat fonamentalment, força, resistència i velocitat).

BALLET:

Des d’Infantil 4 anys fins a 2n de Batxiller. És una activitat que precisa la unió de diferents capacitats físiques i habilitats motrius bàsiques. El nucli principal de treball se centrarà en l’equilibri, la coordinació, el control postural i respiratori junt a les habilitats motrius i el ritme.

JUDO:

Dirigit a alumnes d’Educació Primària. Es combinen i treballen les diferents habilitats motrius bàsiques junt a les capacitats físiques. Els alumnes coneixeran el seu cos, basat en el control postural per a poder realitzar els moviments amb total eficàcia. Activitat desenvolupada amb l’assessorament del Club Judokan.

ESCACS:

Activitat adreçada a l’alumnat d’Educació Primària. Propícia una destresa intel·lectual molts important per a les activitats diàries. L’alumne basarà la seua activitat en la concentració per a poder realitzar els moviments oportuns al tauler, augmentant la capacitat de decisió i pensament analític. Activitat desenvolupada amb l’assessorament de l’empresa Sedesport.

ESPORTS D´EQUIP: HANDBOL, BÀSQUET, FUTBOL SALA.

Els esports en equip són un pilar fonamental en l’educació esportiva i social dels joves. Són una font rica en valors com el compromís, l’esforç, la superació i el respecte. Els entrenaments buscaran la millora de totes les capacitats i habilitats que integren l’esport junt a la formació tècnica i tàctica del propi jugador i l’equip. Les sessions preparatòries giraran en torn al joc com una eina bàsica, intentant que els alumnes estiguin actius durant la major part del temps. Tots els esportistes fruiran d’oportunitats als diferents encontres que disputen els equips. Els partits no s’utilitzaran amb l’única finalitat la victòria sinó com un mitjà que calibrarà el treball setmanal. Els equips participaran als Jocs Esportius Municipals i els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.  Ambdues competicions estan gestionades per l’Ajuntament, Consell Valencià de l’Esport i les federacions corresponents. Els equips de bàsquet en edat infantil (1r i 2n ESO), cadet (3r i 4t ESO) i junior (1r i 2n batxillerat masculí i femení).

ROBÒTICA:

Activitat dirigida a explicar el funcionament de les màquines simples iniciació a la robòtica. Els alumnes aprendran a construir, programar i posar en marxa robots, noves tecnologies, com la informàtica i la robòtica, desenvolupant les seues capacitats creatives, donar solucions innovadores per als reptes de hui, a treballar en equip i comunicar-se millor i a demostrar iniciativa i posar-la en pràctica.

SCOUTS:

Infinitat de tallers, jocs, excursions i acampades en plena natura permeten fruir d´un oci sà i enriquidor, al mateix temps que afavoreixen descobrir la profunditat i la bellesa de l´amistat.

MOVIMENT CALASSANÇ:

Els Grups Calassanç són una iniciativa educativa i evangelitzadora de l´Escola Pia inspirada en l´esperit i l´estil de San Josep de Calassanç. S´emmarquen dins del projecte de pastoral de la província Betània: ARJÉ. Esta proposta del Moviment Calassanç es concreta en un itinerari d´experiències i procés grupal de creixement en la fe que abasta des de la infància fins a l´edat adulta. Culmina cada curs en les experiències d´estiu a partir de 5é de Primària.

 

Descargas / Enlaces

06-05-2019 Batxillerat Dual
07-06-2019 Manual web de reserves extaescolars
25-07-2018 www
19-02-2019 Premi www