ESCOLA MATINERA


El col·legi ofereix el servei de l’Escola Matinera que permet als alumnes del col·legi, des d’educació infantil fins a sisé de primària, accedir al centre pel matí, abans de l’inici de les classes.

Per a més informació, contactar amb la Secretaria del Col·legi.