ESO


L’etapa de l’Ensenyament Secundari Obligatori suposa una novetat important en el procés evolutiu dels xiquets i adolescents: durant aquests anys experimenten grans canvis que poden arribar a determinar la seua manera de ser persona. Per això, en el Col·legi Sant Josep de Calassanç seguim apostant en aquesta etapa per la manera calassància d’educar (Pietat i Lletres), potenciant tant la consecució dels objectius acadèmics corresponents com la formació integral de la persona. D’ací que la nostra labor docent, pastoral i tutorial estiga enfocada al fet que els nostres alumnes aprenguen a aprendre, a ser persona, a créixer en la fe, a conviure i a decidir.

A més de l’horari lectiu dedicat a les distintes matèries, oferim un temps privilegiat d’atenció personalitzada als xiquets i joves, una de les vesprades de la setmana: amb aquest temps reforcem qüestions acadèmiques en grups reduïts o individualment, atenem dubtes concrets sobre les matèries treballades i dialoguem i aprofundim amb ells, personalment, sobre aquelles qüestions que més els preocupen o interessen, tant a nivell acadèmic com personal.

La nostra tasca pastoral es fonamenta en la presentació de l’Evangeli de Jesús com una oferta humanitzadora de felicitat i en l’oferiment de camins de seguiment, creixement i maduració de la fe, integrats en els mateixos processos educatius, que els puguen obrir a una recerca i enriquiment continus en el futur, fins a recalar en la Comunitat cristiana adulta.

Tenir a la persona i els ensenyaments de Sant Josep de Calassanç com a referents del nostre centre. Despertar la sensibilitat i la capacitat d’anàlisi davant les situacions de pobresa econòmica, social i cultural tant mundial com local. Promoure la concienciació i la interiorització d’un esperit crític que permeta el descobriment de les necessitats de la realitat social en què vivim i un consegüent compromís per un món més just.

Tot açò ho duguem a terme mitjançant les classes de Religió, celebracions, campanyes socials, etc. En 4rt d’ESO oferim el recés, que és una experiència de creixement humà i cristià en un ambient de silenci i de compartir en grup, en temps escolar.

En horari extraescolar, els nostres joves tenen l’oportunitat de viure en grup un camí de creixement cristià en els GRUPS CALASSANÇ, per a poder donar una resposta personal a la vocació que, com a batejats, han rebut.

Finalment, els tutors disposen d’un temps setmanal d’atenció a les famílies per a garantir una estreta col·laboració amb els pares en el procés de desenvolupament de cadascun dels nostres alumnes.

Educació Infantil (de 3 a 6 anys) 
Educació Primària (de 6 a 12 anys)
Educació Secundària Obligatoria (ESO) (de 12 a 16 anys)
Batxillerat (16-18 anys)

Descargas / Enlaces

25-02-2021 Oferta pedagògica pdf
05-06-2020 Batxillerat Dual pdf