BATXILLERAT


En consonància amb allò exposat  en l’etapa d’ESO, el col·legi ofereix estudis de Batxillerat en dos modalitats, Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials.

Aquesta etapa suposa la consolidació definitiva del procés evolutiu iniciat en l’etapa anterior, amb la qual l’alumne ha d’adquirir un major grau de responsabilitat, tant en les decisions com en els compromisos que va adquirint, de manera que va integrant una conciència clara tant de la realitat personal com de l’entorn social.

Al mateix temps, assumim la responsabilitat que suposa una adequada preparació per als estudis posteriors, oferint competències eficaces a l’alumne, no sols per a superar amb gran solvència la Prova d’Accés a la Universitat, sinó els estudis universitaris que, en un percentatge molt elevat, desenvolupen després de deixar el col·legi.

L’horari intensiu facilita, a més, tant la planificació personal de l’estudi i treball diaris, com la realització d’activitats formatives i extraescolars. Reforcem, també, la vesprada setmanal de consultes, en la qual, de manera voluntària, l’alumne pot acudir als seus professors a plantejar-los aclariments i reforços de totes aquelles qüestions acadèmiques que hagen sigut treballades en classe, així com rebre atenció personal en tot allò que el jove vulga i necessite.

En continuïtat amb l’etapa anterior, es manté l’oferta de tipus catequètic  pastoral, que culmina amb la recepció del sagrament de la Confirmació al finalitzar 1r de batxiller.

Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
Educació Primària (de 6 a 12 anys)
Educació Secundària Obligatoria (ESO) (de 12 a 16 anys)
Batxillerat (16-18 anys)

Descargas / Enlaces

25-02-2021 Oferta pedagògica pdf
05-06-2020 Batxillerat Dual pdf