ADMISSIÓ ALUMNAT


Ací podreu descarregar tota la informació i documentació referent al procés d'escolarització.

CURS 2021-22

CALENDARI I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

 

Calendari complet del procés d'admissió (veure)

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA.

Les sol·licituds es tramitaran de forma telemàtica a través de la web de Conselleria. TELEMATRÍCULA. (S'activarà l'enllaç el primer dia de presentació)

CODI DEL CENTRE PER A LA SOL·LICITUD: 46011065

Poden consultar la guia d'assistència telemàtica:

Guia infantil i primària

Guia ESO I Batxillerat

* En el moment de tramitar la sol·licitud, únicament necessitaràs tindre a mà el DNI o NIE. (+ informació)

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ.

Els criteris de puntuació són els següents:

 1. Germans matriculats en el centre. (15 punts per cada germà matriculat en en el centre. que haja de continuar en el curs per al que se sol·licita plaça).
 2. Quan un o ambdós pares, mares o tutors siguen treballadors, en actiu, en el centre. (5 punts)
 3. Domicili. (consultar resolució i mapa de l'àrea d'influència)
  1. Àrea d'influència. (10 punts)
  2. Àrea limítrofa. (5 Punts)
 4. Renda Valenciana d'Inclusió. (4 punts)
 5. Renda familiar
  1. Renda anual per capita igual o inferior a la mitat de l'IPREM (3.759,80EUR). (3,5 punts)
  2. Renda anual per capita superior a la mitat de l'IPREM (3.759,80EUR) i inferior o igual a l'IPREM (7.519,59EUR) (3 punts)
  3. Renda anual per capita superior a l'IPREM (7.519,59EUR) i inferior o igual al resultat de multiplicar l'IPREM per 1,5 (11.279,39EUR) (2,5 punts)
  4. Renda anual per capita superior al resultat de multiplicar l'IPREM (11.279,39EUR) per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l'IPREM per 2 (15.039,18EUR) (2 punts)
 6. Discapacitat.
  1. Discapacitat de l'alumne o alumna igual o superior al 65% (7 punts)
  2. Discapacitat de l'alumne o alumna igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% (4 punts)
  3. Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o alumna igual o superior al 65% (5 punts)
  4. Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o alumna igual o superior al 33% i inferior o igual al 64% (3 punts)
 7. Família nombrosa.
  1. Règim especial (5 punts)
  2. Règim general (3 punts)
 8. Família monoparental.
  1. Règim especial (5 punts)
  2. Règim general (3 punts)
 9. Nota mitjana ESO (En les sol·licituds per a 1r de batxillerat, se sumarà la nota mitjana obtinguda en ESO o cicle formatiu de grau mitjà)

 

DOCUMENTACIÓN.

 

REQUISIT ACADÈMIC (Sols ESO y batxillerat)

 

VACANTS

Infantil i Primària - CONSULTAR -

ESO - CONSULTAR -

Batxillerat - CONSULTAR -

INFORMACIÓ ADDICIONAL.

LLISTAT DE CODIS DE CENTRES  *Código San José de Calasanz 46011065

BLOG ADMISIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA

NORMATIVA GVA